Τι είναι το Pranic Healing

  • Home
  • Τι είναι το Pranic Healing

Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui

Το Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα ενεργειακής θεραπείας χωρίς επαφή, στο οποίο χρησιμοποιείται το prana για να εξισορροπήσει, εναρμονίσει και μετασχηματίσει τις ενεργειακές διαδικασίες του σώματος.

Prana στα σανσκριτικά σημαίνει ζωτική δύναμη. Αυτή η αόρατη βιοενέργεια ή ζωτική ενέργεια κρατά το σώμα ζωντανό και διατηρεί μια κατάσταση καλής υγείας. Σε διαφορετικές κουλτούρες αναφέρεται ως Chi, Ki, Ruah, Mana, Ανάσα Ζωής κ.α.

Το Pranic Healing βασίζεται στην ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπεύεται, η οποία ενισχύεται κι επιταχύνεται με την αύξηση της ζωτικής ενέργειας στο σημείο του σώματός μας όπου υπάρχει το πρόβλημα.

Εφαρμόζεται στο βιο-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γνωστό ως αύρα, το οποίο έχει τη φόρμα και το σχήμα του φυσικού σώματος. Αυτό το βιο-πλασματικό σώμα απορροφά ζωτική ενέργεια και την διανέμει στα όργανα και στους αδένες. Οι ασθένειες εμφανίζονται αρχικά ως ενεργειακές διαταραχές στο ενεργειακό σώμα πριν εκδηλωθούν ως ασθένειες στο φυσικό σώμα.

Μπορείτε εύκολα να μάθετε να χρησιμοποιείτε τις τεχνικές αυτές για σας και τους αγαπημένους.