Άρθρα
Άρθρα

Άρθρο

Στο πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης στο Pranic Healing, κάποιος μαθαίνει τις βασικές γνώσεις για να καταννοήσει και δουλέψει με το ενεργειακό σώμα. Στο Βασικό Επίπεδο Pranic Healing μπορείτε να μάθετε: Scanning (σκάνινγκ): να σκανάρετε …